Pojištění odpovědnosti

Nabízíme pojištění různých druhů odpovědnosti:

  • náklady na škody z běžného občanského života,
  • odpovědnost za škodu při výkonu povolání,
  • odpovědnost vlastníka či provozovatele malého plavidla,
  • odpovědnost opatrovatele či vlastníka zvířete,
  • odpovědnost osoby vykonávající myslivost,
  • odpovědnost vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti.

Pokryta jsou rizika zejména z vedení domácnosti, při rekreaci a zábavě nebo při provozování sportů. Spolupojištěnými osobami jsou zde manžel/ka či druh/družka a děti (i nevlastní a svěřené) do 25 let. Vztahuje se i na odpovědnost pomocných osob zaměstnaných v domácnosti pojištěného a osob, jimž svěřil opatrování zvířete.

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Za škodu neúmyslně způsobenou zaměstnavateli odpovídá zaměstnanec podle zákoníku práce maximálně do částky, která se rovná 4,5násobku mzdy.© JARO, pojišťovací a finanční společnost 2018, All Rights Reserved