Pojištění občanů

Vlastnictví auta je spojeno s četnými riziky, materiálními i zdravotními. Je rozumné být připraven na vše – od poškrábání laku až po všechny možné následky dopravních nehod.

Co pojišťujeme

Všechna silniční motorová vozidla, traktory, přívěsy, a návěsy. Podmínkou je registrace v České republice a technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (tzn. platná STK)

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Nechte si spočítat cenu pojištění online

Havarijní pojištění

pojištění pro případ dopravní nehody, odcizení vozidla nebo jeho části, živelné události, vandalizmu, pádu nebo nárazu věci živé nebo neživé

pojištění pro případ dopravní nehody, živelné události, a pádu nebo nárazu věci živé nebo neživé

pojištění pro případ odcizení vozidla© JARO, pojišťovací a finanční společnost 2018, All Rights Reserved